Köp- och leveransvillkor

Meny


Köp- och leveransvillkor

Köpvillkor
Minderåriga under 18 år får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Leveransvillkor
Normalt levereras alla varor inom 1-3 arbetsdagar. Skriver konsumenten en kommentar till sin order kan orderhanteringen ta längre tid. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen. Det Lilla Köksbryggeriet lämnar ingen kompensation vid eventuella förseningar. Vi levererar för tillfället till Sverige. Leverans sker inom Sverige med Posten MyPack. Det betyder att paketen levereras till närmaste post-ombud. Konsumenten blir aviserad via SMS och/eller epost.

Produkter och produktgarantier
 
Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska vara förenliga med gällande lagstiftning. 
Vi följer naturligtvis konsumentköplagen och lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Produktgarantin gäller dock inte vid olyckshändelse, onormal användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar. 

Ångerrätt 
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter ångerrätt i 14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte alltid, se fullständig lista nedan. 
Om varan i fråga är oanvänd och lämnas tillbaka i oförändrat skick betalas hela kostnaden för varan tillbaka till konsumenten. Är varan använd och har ett förändrat skick, avgör värdet av produkten i förändrat skick hur mycket konsumenten ska få tillbaka av den totala kostnaden. 
Vid utnyttjande av ångerrätt har konsumenten 14 dagar, från leveranstillfället, på sig att kontakta Köksbryggeriet i Roslagen AB och därefter 14 dagar på sig att skicka tillbaka varan eller skicka bevis på återsändande.

Undantag från ångerrätten 
Receptsatserna.
 
Byte 
Eventuella byten av varor behandlas som utnyttjande av ångerrätten. För att enklast byta en vara kontaktar konsumenten säljaren på order@koksbryggeriet.se.
 
Reklamationsrätt 
Konsumenten har inom 3 år från köpet rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Inom de första 6 månaderna efter köp gäller vår produktgaranti, alternativt måste säljaren bevisa att felet inte är ursprungligt. När det har gått mer än 6 månader efter köpet är det i stället konsumenten som måste bevisa att felet är ursprungligt. Varan ska reklameras “inom skälig tid” efter upptäckt av fel, en god riktlinje är inom 2 månader. Konsumenten ska vid godkänd reklamation bli ersatt för eventuella fraktkostnader. 

Transportskador 
Vi anstränger oss för att emballera väl så att transportskador inte ska uppstå, men om varan trots allt är transportskadad vid leverans skall detta omgående reklameras av konsumenten. Meddela oss före retur. 

Vid eventuell retur 
För att underlätta hanteringen, kontakta oss först på order@koksbryggeriet.se om ånger- eller reklamationsrätten är aktuell att använda, liksom vid transportskada. 

Outlöst försändelse 
Om konsumenten inte hämtar ut försändelsen så att den outlöst går i retur till oss och konsumenten vill vid senare tillfälle ha sina varor skickade igen tillkommer även en ny fraktavgift, motsvarande den fraktkostnad som konsumenten betalade för vid första sändningen. Vill konsumenten få pengarna tillbaka i stället för att mottaga varorna så kommer vissa varor (se lista under Ångerrätt) samt fraktkostnader att exkluderas från det beloppet. 

Tvistlösning 
Vid eventuell tvist mellan konsument och säljare rekommenderar vi att man vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer de allmänna rekommendationer som utfärdas av Konsumentverket och garanterar att vi vid eventuella tvister kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens utslag. 

Återbetalning 
Återbetalning sker inom 14 dagar från att konsumenten häver köpet eller reklamerar varan förutsatt att vi tagit emot varan eller fått bevis på återsändande. 

Fakturabetalning 
Vid val av faktura som betalningsmetod överlåter vi fordran till Klarna och beloppet måste betalas till deras konto, inte Köksbryggeriet i Roslagen AB. Om betalningen inte kommer in i tid tar Klarna ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 

Momsavdrag 
Vid försäljning till momsregistrerade företag i Finland, Tykland och andra EU-länder dras svensk moms av från priserna. Ett giltigt VAT-nummer krävs för detta. 

Leveranstid
 
De angivna leveranstiderna är de normala tiderna det tar från att din order är lagd fram till leveranstillfället. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp. 

Köpavtal 
Ett köpavtal ingås mellan säljare och konsumenten i och med att beställningen läggs i webbutiken. Konsumenten måste vara 18 år för att ingå köpavtal. 

Personuppgifter 
Vi hanterar personuppgifter i enlighet med PuL (Personuppgiftslagen). De används uteslutande för att vi som säljare ska kunna fullgöra vårt åtagande att leverera varorna till konsumenten och för att följa upp kvaliteten på vår tjänst. 

 
Leveranskostnader
Fraktkostnad baseras på varans vikt och storlek.

Betalningsvillkor
Kortbetalning (Utan extra kostnad) Hos oss kan du välja faktura och kortbetalning via Klarna (VISA, MasterCard eller American Express). All information är krypterad (128-bitars SSL) för att inga uppgifter om ditt kort skall kunna läsas av någon annan än din bank. 

Priser
Försäljningspriserna på koksbryggeriet.se inkluderar lagstadgad moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering.

Force Majeure
Vi är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Köksbryggeriet i Roslagen AB.

Kontakt
Köksbryggeriet i Roslagen AB, Kopparvägen 176, 187 44 Täby, SE
info@koksbryggeriet.se