Köp- och leveransvillkor
Snabba Leveranser 1-3 dagar!
Meny
Sök produkt


Köp-, leveransvillkor & GDPR

Köpvillkor
Minderåriga under 18 år får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.


Leveransvillkor
Normalt levereras alla varor inom 1-3 arbetsdagar. Vi reserverar oss för eventuella fel i artikelinformationen. Det Lilla Köksbryggeriet lämnar ingen kompensation vid eventuella förseningar. Vi levererar för tillfället till Sverige.


Fraktmetoder
Det Lilla Köksbryggeriet erbjuder tre olika fraktmetoder.

OBS! Sedan 1 jan 2022 ligger paketen hos ombuden endast 1 v. Detta gäller för alla paket och alla ombud. 

Läs mer om resp. fraktmetod nedan: 
Postnord Utlämningsställe (1-3 dagar) - PostNord Mypack Collect
Postnord Hemleverans - PostNord MyHome
DHL Servicepoint (1-3 dagar)


Produkter och produktgarantier
 
Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska vara förenliga med gällande lagstiftning. 

Vi följer naturligtvis konsumentköplagen och lämnar 6 månaders garanti på alla produkter. Produktgarantin gäller dock inte vid olyckshändelse, onormal användning eller underlåtenhet att följa skötsel- och serviceanvisningar. 


Ångerrätt 
Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har konsumenter ångerrätt i 14 dagar. Ångerrätten gäller dock inte alltid, se fullständig lista nedan. 

Om varan i fråga är oanvänd och lämnas tillbaka i oförändrat skick betalas hela kostnaden för varan tillbaka till konsumenten.

Vid utnyttjande av ångerrätt har konsumenten 14 dagar, från leveranstillfället, på sig att kontakta Köksbryggeriet i Roslagen AB och därefter 14 dagar på sig att skicka tillbaka varan eller skicka bevis på återsändande.


Byte 
Eventuella byten av varor behandlas som utnyttjande av ångerrätten. För att enklast byta en vara kontaktar konsumenten säljaren på order@koksbryggeriet.se. Konsumenten står för eventuella fraktkostnader vid byten av varor. Vi tar endast emot returer där du köpt din returfrakthandling av oss, det blir både billigare och tryggare för dig som kund. Skulle något hända med paketet på vägen så behöver du inte oroa dig, vi sköter allt med speditören.

 
Reklamationsrätt 
Konsumenten har inom 3 år från köpet rätt att reklamera en vara eller tjänst om varans eller tjänstens egenskaper avviker från det som avtalats eller som följer av lag. Inom de första 6 månaderna efter köp gäller vår produktgaranti, alternativt måste säljaren bevisa att felet inte är ursprungligt. När det har gått mer än 6 månader efter köpet är det i stället konsumenten som måste bevisa att felet är ursprungligt. Varan ska reklameras “inom skälig tid” efter upptäckt av fel, en god riktlinje är inom 2 månader. Konsumenten ska vid godkänd reklamation bli ersatt för eventuella fraktkostnader. Transportskador 
Vi anstränger oss för att emballera väl så att transportskador inte ska uppstå, men om varan trots allt är transportskadad vid leverans skall detta omgående reklameras av konsumenten. Meddela oss på order@koksbryggeriet.se före retur. 


Vid eventuell retur 
För att underlätta hanteringen, kontakta oss först på order@koksbryggeriet.se om ånger- eller reklamationsrätten är aktuell att använda. Konsumenten står för eventuella fraktkostnader vid returer av varor. Vi tar endast emot returer där du köpt din returfrakthandling av oss, det blir både billigare och tryggare för dig som kund. Skulle något hända med paketet på vägen så behöver du inte oroa dig, vi sköter allt med speditören.Outlöst försändelse 
Om konsumenten inte hämtar ut försändelsen så att den outlöst går i retur till oss annullerar och krediterar vi hela ordern minus fraktavgiften. Vill konsumenten ha sin order skickad igen får en ny order läggas på koksbryggeriet.seTvistlösning 
Vid eventuell tvist mellan konsument och säljare rekommenderar vi att man vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden. Vi följer de allmänna rekommendationer som utfärdas av Konsumentverket och garanterar att vi vid eventuella tvister kommer att följa Allmänna reklamationsnämndens utslag. 


Återbetalning 
Återbetalning sker inom 14 dagar från att konsumenten häver köpet eller reklamerar varan förutsatt att vi tagit emot varan eller fått bevis på återsändande. 


Fakturabetalning 
Vid val av faktura som betalningsmetod överlåter vi fordran till Klarna och beloppet måste betalas till deras konto, inte Köksbryggeriet i Roslagen AB. Om betalningen inte kommer in i tid tar Klarna ut påminnelseavgift och dröjsmålsränta. 


Momsavdrag 
Vid försäljning till momsregistrerade företag i Finland, Tykland och andra EU-länder dras svensk moms av från priserna. Ett giltigt VAT-nummer krävs för detta. 


Leveranstid
 
De angivna leveranstiderna är de normala tiderna det tar från att din order är lagd fram till leveranstillfället. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp. 


Köpavtal 
Ett köpavtal ingås mellan säljare och konsumenten i och med att beställningen läggs i webbutiken. Konsumenten måste vara 18 år för att ingå köpavtal. 

 
Leveranskostnader
Fraktkostnad baseras på varans vikt och storlek.


Betalningsvillkor
Kortbetalning (Utan extra kostnad) Hos oss kan du välja faktura och kortbetalning via Klarna (VISA, MasterCard eller American Express). All information är krypterad (128-bitars SSL) för att inga uppgifter om ditt kort skall kunna läsas av någon annan än din bank. 


Priser
Försäljningspriserna på koksbryggeriet.se inkluderar lagstadgad moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan föregående avisering.


Force Majeure
Vi är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.


Upphovsrätt
Innehållet på den här webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Köksbryggeriet i Roslagen AB.

Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy dokumenterar de personuppgifter vi samlar in och hanterar. 


Personuppgifter

I detta dokument använder vi begreppet ”personuppgifter” för att beskriva information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk person. Behandling av personuppgift innefattar allt som sker med personuppgifterna. Det är Köksbryggeriet i Roslagen AB, 556924-8791, Kopparvägen 176, 187 44 Täby som är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. 
 
Utlämnande av personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att delas med företag och samarbetspartners så som t ex transportörer, betalningslösningar, marknadsföring och IT-tjänster. Delning av dina personuppgifter sker endast i syften som är förenliga med de ändamål som definierats ovan och i enlighet med rådande lagar och regler. När personuppgifter lämnas ut görs detta till parter som antingen själva är personuppgiftsansvariga eller där det finns personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter skyddas. När dina personuppgifter delas med part som själv är personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy.

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.
 

Skydd och lagring av personuppgifter
All kommunikation mellan vår webbserver och din webbläsare är krypterad för att skydda insamlandet av dina personuppgifter. Endast personal med rätt behörighet har tillgång till dina personuppgifter.

I huvudsak lagrar vi och våra samarbetspartners endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas.
 

Dina rättigheter
Som registrerad har du rätt att begära registerutdrag för att ta del av den information som finns registrerad om dig. Informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande. Under vissa förutsättningar har du rätt till att få ut denna information i ett strukturerat format (dataportabilitet).

Vi strävar efter att dina personuppgifter skall vara korrekta och uppdaterade. Om någon lämnad personuppgift behöver uppdateras har du rätt att begära rättelse. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig detta. Om du tidigare givit samtycke till detta har du rätt att när som helst återkalla samtycket genom att kontakta oss.
 

Cookies
En cookie är en textfil med visst innehåll som lagras i din webbläsare. Cookies används för att lagra information och kommunicera denna information mellan din webbläsare och vår webbserver. 

För att denna webbplats skall fungera korrekt måste cookies vara aktiverade. Cookies används även för att identifiera ifrån vilken annons eller sökmotor som besökaren hänvisats från.


Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy för att kunna fullfölja våra förpliktelser och legala krav. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer alltid att finnas på denna webbplats.


Personuppgifter och dess användningsområden

Personuppgifter lagrade av Köksbryggeriet i Roslagen AB
Namn, adress, IP-adress, kundnummer, personnummer, kön, e-postadress, telefonnummer, orderinformation, ordernummer, fakturanummer betalningshistorik, betalningsinformation

Syfte #1: 
Kunna hantera köp

Vad gör vi med personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på denna webbplats genom att behandla dina beställningar och returer via våra onlinetjänster och skicka dig meddelanden om leveransstatus eller i händelse av problem med leveransen av din order.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera dina betalningar.

Vi använder också dina uppgifter för att hantera klagomål och garantiärenden gällande produkter.
Dina personuppgifter används för att identifiera dig och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online samt för att bekräfta din adress med externa partner.

Vi vill erbjuda dig olika betalningsalternativ och kommer att göra en analys av vilka betalningsalternativ som finns tillgängliga för dig liksom din betalningshistorik och kreditkontroller.

Laglig grund
Fullgörande av köpeavtal. För att kunna fullgöra köpeavtalet krävs dessa personuppgifter. Om personuppgifterna inte lämnas kan åtagandet inte fullgöras och ditt köp kan inte genomföras.

Syfte#2: 
Kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Vad gör vi med personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla krav enligt lagar, domslut och myndighetsbeslut.

Det innefattar att använda dina personuppgifter för att samla in och kontrollera bokföringsuppgifter för att följa bokföringsreglerna.

Laglig grund
Rättslig förpliktelse. Insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Syfte #3:
Kunna hantera kundtjänstärenden

Vad gör vi med personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig, hantera klagomål och garantiärenden rörande produkter samt teknisk support via e-post.

Vi kan också kontakta dig om vi har några frågor angående din order.

Laglig grund
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

Syfte #4:
Kunna informera om nya produkter och erbjudanden.

Vad gör vi med personuppgifterna?
Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig marknadsföringserbjudanden

Laglig grund
Samtycke alternativt berättigat intresse. Behandlingen är berättigad om du tidigare givit ditt samtycke. Om du är eller har varit kund hos oss behandlas personuppgifterna med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra våra produkter eller tjänster.

Lagringsperiod
Alla personuppgifter raderas direkt i samband med att samtycket upphör alternativt på begäran. Av bokföringsrättsliga skäl sparar vi viss a personuppgifter upp till 7 år. Övriga personuppgifter raderas efter 36 månader. 

Kontakt

Köksbryggeriet i Roslagen AB, Kopparvägen 176, 187 44 Täby, SE
Hör av dig till oss på info@koksbryggeriet.se om du har frågor kring vårt arbete med personuppgifter eller vill ändra något.Få 10% rabatt som ny kund!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och var först med nyheter om recept, produkter och fina erbjudanden från oss på Det Lilla Köksbryggeriet! Just nu får du 10% rabatt* på ett köp som ny prenumerant hos oss på Lilla Köksbryggeriet! *Gäller för alla Det Lilla Köksbryggeriets egna produkter (kit, recept med mera)

X